Foutvrij produceren

Methodes die operators helpen fouten te vermijden die worden veroorzaakt doordat ze het verkeerde onderdeel kiezen, een onderdeel weglaten, een onderdeel verkeerd installeren enzovoorts. Ook wel mistake-proofing, poka-yoke en baka-yoke genoemd.

Een aantal veel voorkomende voorbeelden van foutvrij produceren: 

  • Productontwerpen met fysieke vormen die het onmogelijk maken om onderdelen op een verkeerde manier te installeren.
  • Fotocellen boven onderdelencontainers om te voorkomen dat een product naar de volgende stap gaat als de handen van de operator het licht niet hebben gebroken om de noodzakelijke onderdelen te pakken.
  • Een complexer monitoringsysteem voor onderdelen waarbij ook gebruik wordt gemaakt van fotocellen, maar waarbij extra logica is ingebouwd om ervoor te zorgen dat de juiste combinatie van onderdelen wordt geselecteerd voor het specifieke product dat wordt gemonteerd.

Een voorbeeld van een instrument voor foutvrij produceren op basis van contact:

een voorbeeld van een instrument voor foutvrij produceren

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon