Groepsleiders

Zie ook:

Bij Toyota zijn dit de frontline-supervisors die gewoonlijk een groep van vier teams of twintig medewerkers leiden. In het Japans worden zij kumicho genoemd. 

Groepsleiders hebben onder andere de taak om de productie te plannen, resultaten te rapporteren, verbeteractiviteiten te coördineren, vrije dagen en mankracht in te roosteren, teamleden te ontwikkelen, procesveranderingen te testen en dagelijks teamleiders te auditeren om zich ervan te vergewissen dat zij op hun beurt hun standaard werkaudits van teamleden hebben uitgevoerd. Ook voeren zij wekelijks een 5S-audit uit van de werkgebieden van hun teams. 

Een voorbeeld van de plaats van groepsleiders binnen een typische verantwoordeiljkheidsketen:

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon