Dashboard

Een meetinstrument dat één pagina beslaat en waarin de paar cruciale end-of-pipe (stroomafwaarts) en proces (stroomopwaarts) criteria bevat die gerelateerd zijn aan een strategie of actieplan (zie illustratie). Een leider kan een dashboard gebruiken om de Check en Adjust van een Plan te doen, en het verschaft realtime criteria voor realtime feedback. Value stream maps en dashboards zijn instrumenten die elkaar aanvullen; met behulp van value stream maps kunnen leiders cruciale vragen formuleren die zij tijdens de planfase van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus moeten beantwoorden, terwijl de vragen die met behulp van dashboards naar boven komen, tijdens de Check- en Adjust-fase van deze cyclus moeten worden beantwoord.

voorbeeld van een dashboard
Voorbeeld van een dashboard

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon