Werkelementen

De afzonderlijke stappen die nodig zijn om een cyclus bij een werkstation te voltooien; de kleinste eenheid werk die kan worden overgedragen aan een andere persoon. 

Door het werk in elementen op te breken, wordt verspilling die in de cyclus van een operator verborgen zit, geïdentificeerd en geëlimineerd. De elementen kunnen worden gedistribueerd in relatie tot takttijd om continuous flow te creëren. In de Operator Balance Chart op pagina 76 vertegenwoordigen de verticale blokjes bijvoorbeeld werkelementen. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon