Value stream manager

Iemand aan wie duidelijke verantwoordelijkheid is toegekend voor het succes van een value stream. De value stream kan worden gedefinieerd op product- of bedrijfsniveau (inclusief productontwikkeling) of op fabrieks- of operationeel niveau (van grondstof naar levering). 

De value stream manager is de architect van de value stream; hij identificeert waarde zoals die wordt gedefinieerd vanuit het perspectief van de klant en leidt de inspanningen om een steeds kortere waardecreërende flow te realiseren. 

De value stream manager zorgt ervoor dat de organisatie zich focust op de afstemming van activiteiten en middelen op waardecreatie, ook als geen van de middelen (geld, assets, mensen) daadwerkelijk aan de value stream manager ‘toebehoren’. Bij value stream management is dus sprake van een onderscheid tussen verantwoordelijkheid, die bij de value stream manager ligt, en zeggenschap, die bij de functies en afdelingen liggen die de middelen in handen hebben. De functies moeten de middelen leveren die nodig zijn om de visie van de value stream te realiseren zoals die door de value stream manager is gedefinieerd. De value stream manager leidt op basis van invloed, niet op basis van hiërarchische positie, en kan dus net zo effectief zijn in een traditionele functionele organisatie als in een matrixorganisatie. In dat laatste geval wordt een veelvoorkomend mankement in matrixorganisaties vermeden: het ontbreken van duidelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en effectieve besluitvorming. 

Het archetype van de rol van de value stream manager is de chief engineer van Toyota, die slechts een minimum aan personeel en middelen onder zich heeft. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon