Productieanalysebord

Een display, vaak een groot whiteboard, dat naast een proces is geplaatst en waarop de werkelijke prestaties kunnen worden afgelezen in vergelijking met de geplande prestaties. 

Het bord in de illustratie toont de prestaties van een proces van uur tot uur, waarbij zowel de geplande als de daadwerkelijke productie zijn aangegeven. Als de productie niet overeenkomt met de planning, wordt het probleem genoteerd en wordt een oorzaak gezocht. 

Van een proces dat wordt gereguleerd door pullsignalen en niet door een vooraf opgesteld schema zullen de aantallen worden geregistreerd die het volgende proces stroomafwaarts in de value stream nodig heeft, wat tijdens sommige shifts of dagen kan afwijken van de planning. De benodigde aantallen worden vergeleken met de daadwerkelijke productie. 

Een productieanalysebord kan een belangrijke tool zijn voor visueel management, vooral als een bedrijf van plan is om over te stappen op Lean productie. Het is echter belangrijk om te beseffen dat een productieanalysebord bedoeld is als een tool voor het identificeren en oplossen van problemen en niet, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, als een tool voor het plannen van productie. Het wordt soms ook wel een planbord of voortgangsbord genoemd, of, beter, een probleemoplossingsbord


Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon