Productfamilie

Een product en zijn varianten die soortgelijke bewerkingsstappen doorlopen en waarvoor gemeenschappelijke machinerie wordt gebruikt vlak voordat zij aan de klant worden geleverd. 

Productfamilies zijn belangrijk voor Lean denkers omdat ze de analyse-eenheid vormen voor value stream maps, die gedefinieerd worden vanaf de laatste stroomafwaartse stap. 

Productfamilies kunnen worden gedefinieerd vanuit het perspectief van elke klant binnen een complete value stream, variërend van de ultieme klant (de eindconsument) tot tussentijdse klanten binnen het productieproces. 

Een voorbeeld: in een bedrijf dat elektrische gereedschappen produceert zou een productfamilie kunnen worden gedefinieerd als middelmaat elektrische boren die gebruikmaken van hetzelfde frame en die dezelfde montagecel doorlopen als laatste productiestap voordat ze rechtstreeks aan de eindconsument worden geleverd. 

Een productfamilie kan ook worden gedefinieerd als de aandrijfmotor en zijn varianten die gemonteerd worden in dezelfde cel vlak voordat ze aan de klant worden geleverd, in dit geval een producent van boren. 

Daarnaast kan een productfamilie worden gedefinieerd als de stator van de aandrijfmotor en zijn varianten die vlak voor levering aan
de klant, in dit geval een producent van aandrijfmotoren, hetzelfde productieproces doorlopen. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon