Preventief onderhoud

Een methode voor het onderhouden van machines en apparatuur die als voorloper wordt gezien van total productive maintenance (TPM). Bij deze methode wordt gewerkt met regelmatig ingeplande controles en revisies door onderhoudspersoneel om storingen te verminderen en de levensduur van de machines te verlengen. 

Bij Lean productieprocessen hebben productiemedewerkers dagelijkse verantwoordelijkheden op het gebied van basaal preventief onderhoud, zoals oliepeil controleren, de conditie van filters nakijken en inspecteren of bouten en moeren goed vastzitten. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon