Perfectie

Een situatie waarin een proces pure waarde verschaft, zoals gedefinieerd door de klant, zonder enige verspilling. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon