Omloopsnelheid van de voorraad

Zie ook:

Een manier om te meten hoe snel materialen zich door een fabriek of een complete value stream bewegen, berekend door de kosten van goederen te delen door de hoeveelheid voorraad die op dat moment aanwezig is. 

De meest gebruikte methode om de omloopsnelheid te berekenen is waarschijnlijk door de jaarlijkse cost of goods sold (vóór toevoeging van overhead voor verkoop- en administratieve kosten) als teller te gebruiken en die te delen door de gemiddelde hoeveelheid voorraad die er gedurende het jaar aanwezig is. Dus: 

Door de kosten van goederen te gebruiken in plaats van de inkomsten uit verkoop wordt één bron van variatie ondervangen die niet gerelateerd is aan de prestaties van het productiesysteem: fluctuaties in verkoopprijzen als gevolg van marktomstandigheden. Door uit te gaan van een jaarlijks gemiddelde van voorraden en niet van de situatie aan het einde van het jaar, wordt nog een andere bron van variatie ondervangen: een kunstmatige daling van voorraden aan het einde van het jaar doordat managers proberen goed voor de dag te komen. 

De omloopsnelheid kan worden berekend voor materiaalflows door value streams van elke lengte. Onthoud bij het maken van vergelijkingen echter dat de snelheid afneemt met de lengte van de value stream, zelfs als de prestaties over de hele value stream genomen even ‘Lean’ is. Een fabriek die bijvoorbeeld alleen montagewerkzaamheden uitvoert, heeft misschien een snelheid van 100 of meer, maar als de onderdelenleveranciers die de montagefabriek bevoorraden in de berekening worden meegenomen, zal de snelheid vaak dalen naar 12 of minder. 

En als er helemaal vanaf de eerste bewerking van de materialen wordt gerekend – staal, glas, hars enzovoorts – daalt de snelheid vaak naar vier of minder. Dit komt doordat de cost of goods sold helemaal op het einde van de value stream niet verandert, terwijl de hoeveelheid materiaal in voorraden gestaag groeit naarmate we meer fabrieken aan onze berekening toevoegen. 

De omloopsnelheid vormt een geweldige maatstaf voor een Lean transformatie als de focus verschoven wordt van de absolute snelheid bij elke fabriek of in de gehele value stream naar de stijging van de omloopsnelheid. Als de omloopsnelheid accuraat wordt berekend met behulp van jaargemiddelden van voorraden, kan het zelfs uitgroeien tot dat ene cijfer dat nooit liegt. 

Omloopsnelheid voor de Amerikaanse economie:

omloopsnelheid van de voorraad
Alle productie, met uitzondering van eindproducten in de groot- en detailhandel. Automotive, exclusief eindproducten in de detailhanden. NB: de Amerikaanse overheid verzamelt geen gegevens over cost of goods sold, alleen over totale verkoop. Daarom is de omloopsnelheid berekend door de totale jaarverkoop te delen door de gemiddelde voorraden gedurende het jaar.

Hoewel de meeste bedrijven hun voorraad meten aan de hand van omloopsnelheid, wordt in het werkboek Building a Lean Fulfillment Stream daarvoor de indicator Average Days on Hand (ADOH) gebruikt. ADOH staat voor voorraad in de vorm van het aantal dagen dat een proces kan blijven functioneren door zijn opgeslagen voorraad te consumeren. Een voordeel van ADOH is dat managers ermee kunnen visualiseren hoeveel voorraad ze hebben in verhouding tot het werk dat er op een dag moet worden verricht. Als de doorlooptijd van bestelling tot levering van een geleverd item bijvoorbeeld vier dagen bedraagt, maar er sprake is van een ADOH van twintig, is in één oogopslag duidelijk dat er vijf keer zo veel voorraad aanwezig is als nodig. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon