Voorraad

Zie ook:
No items found.

Materiaal dat (en informatie die) zich binnen een value stream tussen bewerkingsstappen bevindt. 

Fysieke voorraden worden meestal ingedeeld naar hun positie in de value stream en naar hun doel. Grondstoffen, onderhanden werk en eindproducten (ook wel gereed product) zijn termen die worden gebruikt om de positie van de voorraad binnen het productieproces aan te duiden. Buffervoorraden, veiligheidsvoorraden en leveringsvoorraden zijn termen die worden gebruikt om het doel van de voorraad te beschrijven. Aangezien voorraad altijd zowel een positie als een doel heeft (en sommige voorraden meer dan één doel hebben), kunnen items bijvoorbeeld zowel eindproducten als buffervoorraden zijn. Net zo kunnen dezelfde items grondstoffen én veiligheidsvoorraden zijn. Sommige items kunnen zelfs eindproducten, buffervoorraden en veiligheidsvoorraden tegelijk zijn (vooral als de value stream tussen grondstoffen en eindproducten kort is). 

De omvang van de buffer- en veiligheidsvoorraden zal afhankelijk zijn van de variatie in de vraag (die bepalend is voor de behoefte aan buffervoorraad) stroomafwaarts in de value stream en van de capabiliteit van het proces (die bepalend is voor de behoefte aan veiligheidsvoorraad) stroomopwaarts in de value stream. Volgens goed Lean gebruik stelt men de voorraad voor een proces vast en reduceert men die voorraad voortdurend wanneer dat mogelijk is, maar alleen nadat men de veranderlijkheid stroomafwaarts heeft gereduceerd en de capabiliteit stroomopwaarts heeft vergroot. Als je de voorraad reduceert zonder de variabiliteit of de capabiliteit aan te pakken, dan zal men de klant alleen maar teleurstellen doordat het proces er dan niet in slaagt om de benodigde producten op tijd te leveren. 

Om verwarring te voorkomen, is het belangrijk om elk type voorraad zorgvuldig te definiëren. Onderstaand de zes typen voorraad:

Buffervoorraad 

Goederen die worden vastgehouden, meestal aan de stroomafwaartse zijde van een faciliteit of proces, om te voorkomen dat de klant droog komt te staan in het geval van een abrupte toename van de kortetermijnvraag die de productiecapaciteit overschrijdt. 

De termen buffer- en veiligheidsvoorraad worden vaak door elkaar gebruikt, wat tot verwarring leidt. Er bestaat een belangrijk verschil tussen de twee, dat als volgt kan worden samengevat: buffervoorraad beschermt je klant tegen jou (de producent) in het geval van een abrupte verandering in de vraag; veiligheidsvoorraad beschermt jou tegen onbekwaamheid van je stroomopwaartse processen en van je leveranciers. 

Eindproducten 

Items die een productiefaciliteit heeft voltooid en die wachten op levering. 

Grondstoffen 

Goederen in een productiefaciliteit die nog niet zijn verwerkt. 

Veiligheidsvoorraad 

Goederen die op elk willekeurig punt worden vastgehouden (grondstoffen, onderhanden werk of eindproducten) om te voorkomen dat klanten stroomafwaarts droog komen te staan als gevolg van problemen met de capabiliteit van processen stroomopwaarts. Ook wel noodvoorraad genoemd. 

Leveringsvoorraad 

Goederen in transportbanen aan de stroomafwaartse zijde van een fabriek die bestemd zijn voor de volgende levering. (De omvang en frequentie ervan komen meestal overeen met die van leveringsbatches.) Ook wel cyclusvoorraad genoemd. 

Onderhanden werk (OHW) 

Items tussen bewerkingsstappen binnen een productiefaciliteit. In Lean systemen staat gestandaardiseerd onderhanden werk voor het minimale aantal onderdelen (inclusief eenheden in machines) dat nodig is om een cel of proces soepel te laten draaien. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.