Monument

Alle ontwerpen, schema’s of productietechnologieën waarvoor veel machinerie en lange omsteltijden nodig zijn en waarbij ontwerpen, orders of producten naar de technologie moeten worden gebracht en in een rij moeten wachten op bewerking. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon