Coaching

Anderen het probleemoplossende vermogen helpen ontwikkelen dat nodig is om Lean tools en principes te implementeren en om een cultuur te ontwikkelen waarin voortdurende prestatieverbetering centraal staat. 

Bij Lean management zal een coach zijn coachees niet vertellen wat ze moeten doen; dat ontneemt mensen het eigenaarschap van het probleem en de kans om er zelf mee aan de slag te gaan. Bovendien beseft de coach dat hij of zij zelden zo veel over de situatie weet als de eigenaar van het probleem. 

De coach is degene die de coachee door het stellen van open vragen bewuster maakt van wat hij of zij weet en moet weten. De coach spoort de persoon die gecoacht wordt aan om zich af te vragen of zijn of haar ideeën en indrukken op feiten zijn gebaseerd. 

De volgende technieken zijn ondersteunend aan de Lean benadering van coaching: 

  • Toepassen van de wetenschappelijke methode van Plan-Do- Check-Act (PDCA) op een coachingscyclus. 
  • Vragen stellen om de coachee te helpen duidelijkheid te krijgen over de situatie rond een probleem.
  • Inschatten van het probleemoplossende vermogen van de coachee zonder de verantwoordelijkheid voor de oplossing van het probleem over te nemen.
  • Observeren en feedback geven zonder te interpreteren.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon