Arbeidslineariteit

Een filosofie voor flexibele personele bezetting van een productieproces (met name een cel) waarbij het aantal operators toe- of afneemt met het productievolume. Op deze manier kan de hoeveelheid menselijke inspanning die nodig is per geproduceerd onderdeel bijna lineair zijn als het volume verandert. Toyota noemt dit concept een ‘flexibele arbeidskrachtenlijn’. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon