Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Rijkswaterstaat draagt zorg voor alle waterwegen, kunstwerken en snelwegen in Nederland. Vanaf 2008 is het Lean Management Instituut betrokken bij Rijkswaterstaat. Zo hebben we meer dan 68 teams bij Grote Projecten begeleid in het toepassen van Lean in hun projecten waarbij forse verbeteringen in doorlooptijd, kwaliteit en kosten zijn gerealiseerd. Ook hebben we vele honderden medewerkers en leidinggevenden mogen opleiden als Lean Green Belt en Lean Black Belt. Daarnaast hebben we in de regio’s en op landelijk niveau gewerkt met Strategy Deployment om meer en beter inzicht te krijgen in de duizenden projecten, en sturingsmechanismen te ontwikkelen en toe te passen die helpen bij het met focus en binnen de kaders realiseren van de ambities.

Traject adviseur

Riegholt Hilbrands

Riegholt Hilbrands is trainer/adviseur bij het LMI