Kadaster

Het Kadaster is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is de wettelijke taak van het Kadaster. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen. Onder de grond voor netwerken van kabels en leidingen. Naast de rol van registeren, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen zoals onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG). We hebben het Kadaster geholpen bij het fors terugdringen van de doorlooptijd bij het belangrijkste product: TOP10NL. Dit is de digitale topografische basiskaart van Nederland, met een schaal van 1 op 10.000. Hierop staat depositie van wegen, gebouwen, spoorlijnen, bomen et cetera aangegeven. Het was gebleken dat dit aanpassingsproces veel te traag verliep. De TOP10NL kaart liep daardoor tot vier jaar achter op de actualiteit. Ook was de hoeveelheid onderhanden werk te groot waardoor de database te zwaar belast werd en vastliep. We hielpen met een Kaizen verbeterweek waarin het proces in kaart werd gebracht, de bronoorzaken werden opgepakt en we flow hebben gerealiseerd. Hierdoor is het proces nu realtime bij, is er weinig tussenvoorraad en geen stress meer bij medewerkers en leidinggevenden.

 

Traject adviseur

Riegholt Hilbrands

Riegholt Hilbrands is trainer/adviseur bij het LMI