Vrouwen maken het verschil in Lean en duurzaamheid

Gepubliceerd op
March 19, 2024
Auteur
Roberto Priolo
Roberto Priolo
Roberto Priolo is editor bij het Lean Global Network en Planet Lean
Deel dit artikel:

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart plaatste Planet Lean een artikel over vrouwelijk leiderschap met een illustratie hoe zij anderen motiveren om de uitdaging van duurzaamheid aan te gaan door middel van Lean-praktijken. Wij vertaalden het artikel voor je, welke nu te lezen is op onze website.

Terwijl ik het duurzaamheidsrapport van een multinational doorblader, valt hun toewijding aan diversiteit, inclusie en gelijkheid op. Goed bezig, dacht ik. Echter, ondanks een veelbelovend begin, ontdek ik een paar pagina’s verder dat leiderschapsrollen worden gedomineerd door een enkele nationaliteit, etniciteit en een volledig mannelijk ensemble.

Het rapport toont intentie, maar er is beperkt opvolging aan deze intentie gegeven. Nieuwsgierig vraag ik het bedrijf ernaar. Hun nonchalante antwoord, vergezeld van een schouderophalen, is dat traditie zwaarder weegt dan verandering. Ik vraag me af hoe hun opzet de bedrijfsprestaties beïnvloedt. Het blijkt dat de innovatiesnelheden niet zo snel zijn als ze zouden moeten zijn en de verkopen dalen. Minderheden staan voor barrières naar topkansen en het bedrijf ontzegt zichzelf waardevolle inzichten. In tegenstelling daartoe winnen hun concurrenten aan momentum omdat ze de voordelen omarmen die verschillen met zich meebrengen. Ongetwijfeld bevordert vertegenwoordiging in topmanagement nieuwe perspectieven op welke problemen te kiezen en hoe ze te benaderen - een capaciteit die nu crucialer is dan ooit.


VANAF DE TOP In de bouw- en drukkerijsectoren demonstreren twee invloedrijke vrouwelijke leiders een nieuwe mindset voor transformatie. Door naadloos Lean en duurzaamheidsprincipes te integreren, floreren hun bedrijven en onderscheiden ze zich van traditionele collega’s.

DE LEAN, DUURZAAMHEID EN KWALITEIT TRIFECTA BIJ LIVONIA PRINT LTD

Janina Bluma maakte de overstap van docent Engels en directeur op de middelbare school naar baanbrekend figuur in de internationale drukwerkbranche. Als voorzitter tot 2016 en later als adjunct-directeur, pleitte Janina voor Corporate Social Responsibility (CSR) en milieubeheer bij Livonia. Nu ze haarpensioen nadert, is de impact van Janina ingebed in de dagelijkse praktijken die het bedrijf vooruit blijft stuwen, op verantwoorde manier.

Ontkoppeling van groei en impact

Het jongleren met bedrijfsuitbreiding terwijl de ecologische voetafdruk wordt beperkt en verminderd, vormt een grote duurzaamheidsuitdaging voor elke organisatie. Livonia is een toonaangevende boekproducent die meer dan600 klanten bedient in 22 landen en moet, net als anderen, de milieueffecten beheren die gepaard gaan met aanzienlijke groei.

“…CSR zorgt ervoor dat de economische groei van het bedrijf duurzaam en gunstig is voor al zijn belanghebbenden, terwijl de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.”

Met een omzet die steeg van €1,5 miljoen in 2007 naar €95miljoen in 2022, onderging Livonia een opmerkelijke 25-voudige uitbreiding van de productievloeroppervlakte en versterkte het zijn personeelsbestand tot bijna600 werknemers. Gedurende dit indrukwekkende groeitraject bleef het bedrijf standvastig in het prioriteren van milieuduurzaamheid. Ze zijn op weg om opmerkelijke stappen te zetten in hun duurzaamheidsdoelen tegen 2025, een prestatie die Janina betoogt alleen kan worden bereikt door Lean-praktijken ende gezamenlijke inspanningen van hun personeel. Hun focus op het aanpakken van kwaliteitsproblemen, het minimaliseren van transportafval en het verbeteren van de circulariteit van materialen en productiviteit heeft aanzienlijk bijgedragen aan hun vooruitgang. Deze initiatieven spelen een cruciale rol in het streven naar het ontkoppelen van groei van milieueffecten.

Figuur 1: Effectdoelen bereiken door vindingrijkheid van mensen

Een mix van principes

Livonia omarmt drie verweven principes - Lean, kwaliteit en duurzaamheid - om te herdefiniëren wat een duurzaam boek vormt. Lean-verbeteringen legden de basis voor duurzaamheidsinitiatieven. Door in 2021 twee productiefaciliteiten samen te voegen, stroomlijnde Livonia voor continue productie en verbeterde flow. Ze leerden van fouten, ze zagen ze niet als mislukkingen, maar als waardevolle leermomenten - waardoor Livonia in staat was om uitdagingen aan te gaan met bekrachtigde capaciteit. Ondanks eerdere mislukte pogingen, hield hun interne Lean-beïnvloeder, Daiga, vol, wat het begin markeerde van een succesvolle integratie in de dagelijkse operaties, waardoor een harmonieuze mix van principes ontstond.

Livonia maakt boeken die niet alleen klanten bekoren, maar die ook circulariteit omarmen, waardoor hun levensduur wordt verlengd. Lean-principes spelen een cruciale rol bij traditionele afvalvermindering, en Livonia beschouwt afval stellig als een tegenstander van duurzaamheid. Zoals geïllustreerd in Figuur 1, richten teams en leiders zich ijverig op verschillende vormen van afval, waaronder materiaaloverschotten, ondertekeningen, wachttijd, fouten, ontoereikende training, ongepaste technologie, mismatches tussen vraag en productie, en energieverspilling van inactieve machines. Hun gemengde aanpak vermindert vermijdbaar afval en verhoogt projecten gerelateerd aan het behoud van de planeet.

Een waardeketenoverzicht

In 2017 publiceerde Livonia hun eerste duurzaamheidsrapport, waarmee een basis werd gelegd voor verbetering. Deze oefening identificeerde hotspots, gebieden binnen hun controle en die daarbuiten. Door gezamenlijke inspanningen langs de waardeketen, pakten belanghebbenden zoals uitgevers, ontwerpers en productie gezamenlijk uitdagingen aan en brachten systeemveranderingen teweeg. Regelmatige vergaderingen bleken vruchtbaar, bevorderden de uitwisseling van ideeën en kwamen iedereen ten goede. Verwachte deelname van papierfabrieken in 2024 zal de samenwerking uitbreiden om verhalen over koolstofdioxidevermindering te delen en zich bezig te houden met verder probleemoplossing tussen bedrijven. Bedrijven zijn het bedrijf dat ze houden, en Livonia erkent hun verantwoordelijkheid voor de prestaties van leveranciers. Ze hebben inkooppraktijken, leveranciersaudits en prestatieverbetering verbeterd, wat resulteerde in aanzienlijke emissiereducties over alle scopes. Leveranciers bezoeken hen ook en lopen de gemba, zodat ze samen kunnen leren en verbeteren.

Waarde voor de klant

Livonia werkt nauw samen met klanten en voorziet hen van feitelijke gegevens. Ze informeren klanten ook over een breder menu van opties, waaronder milieuvriendelijke keuzes met mogelijke kostenvoordelen. Dit heeft geholpen om de Scope 3-emissies van het bedrijf aanzienlijk te verminderen.

“Wat goed is voor het milieu, is niet altijd duidelijk.”

Janina erkent dat economische overwegingen onmiddellijke duurzame beslissingen kunnen belemmeren, aangezien sommige opties hogere kosten met zich meebrengen. Livonia werkt consequent aan het verschuiven van de klantperceptie, waarbij de voordelen van opties met een lagere impact worden benadrukt. Bijvoorbeeld, een klant vereiste steenpapier, geproduceerd in Maleisië. Dit gaat gepaard met hogere kosten en koolstofdioxide-uitstoot. De naam van het papier klonk ecologisch, maar er was geen behoefte aan de specificatie noch het afval dat het genereerde. Livonia levert bijdragen aan de koolstofemissie voor elk papiertype, waardoor de vrijheid ontstaat om te kiezen op basis van feiten, en stuurt klanten naar een duurzamere keuze.

Onderwijs, onderwijs, onderwijs

Janina merkt op dat mensen moeite hebben met het begrijpen van duurzaamheid. Om deze kloof te overbruggen, organiseert Livonia workshops vooruitgevers en klanten, waarbij ze hen onderwijzen over het minimaliseren van kosten en emissies. Door middel van praktische demonstraties vergelijkendeelnemers twee boeken met verschillende materialen en productiemethoden, waardoor een visueel begrip van de levenscyclusverschillen mogelijk is en vragen worden gesteld over de vraag of gewenste kenmerken echt noodzakelijkzijn.

Het prijskaartje van duurzaamheid

De uitdaging van het prijskaartje blijft een centrale zorg in duurzame transformatie, waardoor het Lean-aspect van de trifecta cruciaal is. Kaizen is vele malen aangehaald als een drijvende kracht voor innovatie en verantwoorde kostenvermindering, zelfs in moeilijke tijden.

“Iets moet [de kosten] in evenwicht brengen - en dat is onze interne efficiëntie.”

Door dagelijks ieders creativiteit te betrekken, heeft Livonia de kostenstructuren geleidelijk verbeterd door projecten die gericht zijn op water- en energiereductie, betere materiaalopbrengsten en efficiënte productie, om er maar een paar te noemen.

Mensen zijn de sleutel

Janina erkent de aanvankelijke strijd om geloof in deze concepten bij te brengen, maar merkt een positieve verschuiving op een jaar na de introductie van de interne Lean-beïnvloeder. Terwijl het topmanagementduurzaamheid ondersteunt, is de betrokkenheid van afdelingsmanagers uitdagend geweest. De meest responsieve groepen zijn ploegleiders en teams geweest, die direct profiteren van verbeteringen, waardoor vrijwillige deelname groeit. De voortdurende uitdaging ligt in het betrekken van afdelingshoofden, maar recente prestaties, gekoppeld aan bonusprikkels, tonen veelbelovende vooruitgang, ten goede aan zowel individuen als teams, omdat ze in staat zijn gesteld hun doelen te bereiken. Wat goed is voor het bedrijf en de planeet, is ook goed voor hen.

Janina’s advies voor degenen die op reis zijn

“Het juiste ding, het juiste moment met de juiste mensen.”

  • Na het identificeren van de juiste aanpak (Lean, kwaliteit, duurzaamheid), is het selecteren van de juiste individuen - of het nu de Lean-beïnvloeder, afdelingshoofd of werknemers zijn - cruciaal.
  • Geef mensenkennis en informatie.
  • Presenteer feiten die niet alleen klanten ten goede komen, maar ook geïnformeerde besluitvorming ondersteunen.
  • Bevorder systeemverandering door relevante partijen in de waardeketen samen te brengen.

LEAN EN DUURZAAM ONTWERP IN DE BOUW

Nora Freimane, een gepassioneerde reiziger en levenslange leerling, genoot van een diverse carrière in de waardeketen. Van bedrijfsanalist en financieel directeur tot rollen in klantenservice en informatietechnologie, ontwikkelde ze probleemoplossende vaardigheden over functies heen. Nora begon haar reis in Lean terwijl ze werkte voor het grootste telecommunicatiebedrijf van Letland en tegelijkertijd een familiebedrijf in vastgoedontwikkeling ondersteunde, dat huizen bouwde voor een nichemarkt. Na het verlaten van de bedrijfswereld, omarmde Nora haar ondernemersgeest, adviseerde bedrijven en nam actief deel aan het bouwbedrijf.

Ontwerp voor duurzaamheid

Lean Thinking is de hoeksteen van de duurzame aanpak van Nora en haar broer Maris voor de bouw. Hun focus op het creëren van mooie, duurzame en efficiënt gebouwde appartementen sluit aan bij persoonlijke waarden van verantwoordelijkheid en kwaliteit. Ontwerp, dat cruciaal wordt geacht met 75%van de kosten vastgelegd tijdens de ontwerpfase, benadrukt duurzaamheid doorintelligente materiaalkeuzes. Het kiezen voor duurzame, milieuvriendelijke materialen zoals natuurlijke ramen en vloeren toont een toewijding aan duurzaamheid.

Door gebruik te maken van technologie, gebruiken ze ook3D-modellering in het ontwerp. Deze innovatieve aanpak stelt klanten in staat om ontwerpen te visualiseren en te wijzigen zonder extra kosten, herwerk of materiaalverspilling. De doorlooptijd is korter en het resultaat is veel beter.

“Het is goedkoper om het 3D-model te veranderen dan het huis!”

Nora en Maris geven prioriteit aan planeet-eerste beslissingen boven winst-eerste. Ze zorgen ervoor dat hun huizen visueel aantrekkelijk zijn, geschikt voor het doel en vervaardigd met duurzaamheid in gedachten. Ze testen hun ontwerpen voortdurend door te vragen of ze zelf gelukkig zouden zijn om in het huis te wonen. Alles wat ze doen is geworteld in de ethiek van goede burenzijn - iets waar de natuur uitblinkt en anderen van kunnen leren.

Nora en Maris bouwen huizen waar ze trots op kunnen zijn

Duurzame operaties

Hun duurzame praktijken strekken zich ook uit tot andere gebieden. Bijvoorbeeld het minimaliseren van vervuiling in vrachtwagentransportdoor efficiënt laden. Of het minimaliseren van materiaalafval door rechtszijdigheid, wat vermijdbare afsnijdingen vermindert - iets wat veel bouwbedrijven over het hoofd zien. Het recyclen van bouwafval stelt ook uitdagingen. Ze recyclen de verpakking en hergebruiken overtollige houtmaterialen voor verwarming, wat vooral nuttig is wanneer de temperaturen inde fabriek dalen tot min 28°C!

Het geheim is planning

Nora legt uit dat het bereiken van duurzame prestaties hand in hand gaat met zorgvuldige planning. Voldoende tijd voor planning zorgt ervoor dat alleen noodzakelijke items worden ingekocht, in de juiste maten, waardoor vermijdbaar afval wordt verminderd. Nora gelooft dat het opnemen van afvaltoelagen in de planning onbedoeld toestemming geeft voor verspillende, niet-duurzame praktijken. Scherpere planning betekent dat onnodige processen en materialen kunnen worden bijgesneden. Bouwbedrijven die afval toestaan, worden geconfronteerd met extra complexiteiten, waaronder opslaguitdagingen en de behoefte om “winkelen” voor restmaterialen. In de verwarring kan dit zelfs extra inkoop veroorzaken die eigenlijk niet nodig is.

Nora’s advies voor degenen die op reis zijn

Ter afsluiting biedt Nora de volgende waardevolle raad aan degenen die beginnen aan hun duurzaamheidsreis:

Kijk breder en denk meer op lange termijn. Educeer jezelf. Planning en ontwerp zijn cruciaal voor het verminderen van afval, kosten en milieu-impact. Steek meer tijd en moeite in de vroege stadia, om de effecten van producten en operaties op de planeet sterk te verminderen.


HET C-SUITE LANDSCHAP

De huidige situatie is dat slechts 28% van de C-suite-rollen wordt bezet door vrouwen, waarvan 6% vrouwen van kleur zijn. Bovendien leiden minder vrouwen in leidinggevende posities tot minder promoties voor vrouwen. Ondanks verbeteringen ten opzichte van decennia geleden, schieten de cijfers nog steeds tekort. Onderzoek toont aan dat vrouwen sterke pro-klimaatopvattingen hebben, en landen met een grotere gendergelijkheid hebben 12% lagere koolstofdioxide-uitstoot. Bovendien zijn landen met meer vrouwen in leidinggevende functies eerder geneigd om internationale milieu overdragen te ondersteunen en vertonen ze effectievere reacties op pandemieën. Vrouwen blinken ook uit in essentiële interpersoonlijke vaardigheden, waaronder inspiratie, motivatie, communicatie en samenwerking, wat de behoefte aan een grotere vertegenwoordiging ondersteunt. Naarmate het aandeel van vrouwelijke besluitvormers toeneemt, profiteren ook wereldwijde uitdagingen van hun perspectieven. Vrouwen brengen unieke standpunten naar probleemidentificatie en -oplossing. Dit is zeer de moeite waard om van te profiteren.


VROUWEN VIEREN

Dit artikel belicht specifiek vrouwen die een verschil maken ter herdenking van Internationale Vrouwendag, maar het zijn de perspectieven die worden benut vanuit alle geslachten en groepen die de wonderen van divers denken en handelen mogelijk maken. Het is bemoedigend om de succesverhalen van Nora en Janina te horen, maar ze erkennen dat ze niet alleen handelen. Misschien is hun invloed, van bovenaf, een belangrijke succesfactor. Door de geschiedenis heen hebben vrouwen aanzienlijke bijdragen geleverd aan duurzaamheid, zoals de ontdekking van het broeikaseffect door Eunice Foote en het werk van Elinor Ostrom om gemeenschappen en lokale overheden in staat te stellen de klimaatcrisis aan te pakken. Meer recentelijk hebben jonge activisten zoals Greta Thunberg regeringen aangepakt vanwege hun nalatigheid. Vrouwen vormen de geschiedenis en zijn instrumenteel in het vormgeven van de toekomst. Maar geenenkele vrouw is een eiland, en ze zijn waarschijnlijk het meest succesvol als onderdeel van een inclusief, gelijk en divers team.


IEDEREEN, ELKE DAG

Het creëren van een probleemoplossende cultuur is waar Lean Thinking echt tot bloei komt. Om de uitdaging van duurzaamheid aan te gaan, hebben we iedereen nodig, elke dag, om problemen op te lossen die ertoe doen. Iedereen omvat diverse culturen, achtergronden, identiteiten en perspectieven. Wanneer we dit idee omarmen, hebben we een grotere kans om zowel bekende als onbekende problemen aan te pakken, samen, waardoor toekomstige generaties minder uitdagingen krijgen om mee te worstelen.

Bovenstaande figuur vat een aantal elementen samen die essentieel zijn voor het leiden van de weg naar een duurzame transitie, die niet verschilt van elke andere significante transitie. Janina en Nora behandelen deze thema's in het hele artikel

Rose Heathcote is spreker, docent, schrijver en adviseur die zich richt op de symbiotische relatie die Lean en duurzaam denken delen. De afgelopen drie decennia heeft ze bedrijven van alle groottes uit verschillende industrieën en continenten gecoacht.

Meer Lean nieuws

Bekijk alle blogs

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving
Er ging iets fout, probeer het opnieuw.