Wat zijn de 3P's?

Om te verbeteren (of te transformeren), moet een organisatie zich richten op 3 P’s: Purpose, Process, People.

  1. Purpose (Doel): Wat is het doel van onze organisatie? In welke behoefte in de maatschappij kunnen wij voorzien? Oftewel: wat is klantwaarde?
  2. Process (Proces): Hoe kunnen we continu verbeteren? Oftewel: het ontwerpen en managen van efficiënte processen
  3. People (Mensen): Hoe kunnen we iedereen respecteren door hun werk betekenisvol te maken, en hoe kunnen we iedereen actief betrekken en ontwikkelen?

Het op elkaar afstemmen van het doel, het proces en de mensen is de centrale taak van het management.

     

Terug naar alle vragen