Wat is klantwaarde binnen Lean?

Klantwaarde betekent eigenlijk: wat vind je klant waardevol en is je klant bereid hiervoor een passende prijs te betalen. Het is verstandig om met klanten te praten over wat zij waardevol vinden aan jouw product en/of dienst. Als je door jouw product of dienst een klant helpt en zijn of haar probleem oplost, dan heeft je organisatie bestaansrecht. Je organisatie zou waarschijnlijk niet bestaan als niemand je producten of diensten waardevol vind en er geld aan wil besteden. Binnen Lean is klantwaarde een belangrijk begrip: het kijkt naar alle stappen die in een proces zitten enstelt de vraag: voegt deze stap waarde toe (is dit een waardetoevoegende of waardecreerende activiteit?) voor onze klanten of niet? Als het antwoord nee is, dan is de volgende vraag: kunnen we deze stap dan overslaan of elimineren? En wat moeten we daarvoor doen?

Het is niet altijd zo makkelijk om klantwaarde te bepalen, omdat klanten vaak verschillende dingen belangrijk vinden, of dat het afhangt van de situatie. Maar door de vraag te stellen krijg je meer zicht op welke stappen in een proces waardevol zijn voor de klant en welke stappen niet. Klantwaarde drukken we ook wel uit in SQDC ofwel Veiligheid, Kwaliteit, Levering en Kosten. Klanten willen een veilig product, van een bepaalde kwaliteit, op een bepaald moment en tegen een passende prijs. Dit helpt om preciezer te kijken wat nu een waardevolle stap is of niet, of waar je aan moet werken om de meer of betere klantwaarde te creëren.  

Waarde is dan ook het eerste principe van de vijf Lean principes.

Terug naar alle vragen