Wanneer ben ik geslaagd voor mijn opleiding?

Een certificering bestaat altijd uit een theorie en een praktijk deel. Voor beide onderdelen dien je afzonderlijk minimaal een 5,5 te scoren. Daarnaast is de weging 50:50. Dus haal je een 7 voor je theorie en een 9 voor je praktijkopdracht, dan is je eindcijfer een 8. Als je naar het oordeel van de examinator (altijd een ervaren senior trainer/adviseur) aan de eisen voldoet, dan ben je zonder meer geslaagd (m.u.v. de Master Black Belt, hier zijn altijd 2 examinatoren aanwezig).

Als je er niet aan voldoet of als de examinator twijfelt over onderdelen, dan is het aan de examencommissie om te beoordelen en een besluit te nemen. Als dit leidt tot een “niet geslaagd” oordeel, heb je recht op een herkansing. Daarnaast zal de examinator ook aangeven wat er nodig is om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen. Je bent dus ook weer niet per definitie gezakt zonder bijvoorbeeld een ‘end-to-end’ waardestroomanalyse, maar je hebt wel flink meer toe te lichten!

Gelukkig zien we dat het overgrote deel van de kandidaten in één keer slaagt. Slechts een kleine minderheid heeft een herkansing nodig. Dit moet vertrouwen geven: als je Lean serieus neemt, is de kans groot dat je slaagt!

Terug naar alle vragen