Werk

Zie ook:
No items found.

Menselijke acties (bewegingen) die gemoeid zijn met het produceren van producten. Deze acties kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 

1. Waardecreërend: werkzaamheden die direct noodzakelijk zijn voor het maken van producten, zoals lassen, boren en verven. 

2. Bijkomend werk: werkzaamheden die operators moeten uitvoeren om producten te maken maar die geen waarde creëren vanuit het standpunt van de klant, zoals naar een stuk gereedschap reiken of een houder klemmen. 

3. Verspilling: werkzaamheden die geen waarde creëren en die achterwege gelaten kunnen worden, zoals lopen om gereedschap of onderdelen te halen die binnen handbereik zouden kunnen worden geplaatst. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.