Trade-off curve

Zie ook:
No items found.

Trade-off curves geven een eenvoudige visuele weergave van de prestatiegrenzen die mogelijk zijn binnen een bepaald ontwerp. Meestal karakteriseren zij de relatie tussen twee of meer belangrijke parameters die ontwerpbeslissingen koppelen aan factoren waar klanten belang aan hechten, zoals de relatie tussen diameter en dikte van de pijpwand (ontwerpbeslissingen) enerzijds en vloeistofdruk en snelheid (wensen van de klant) anderzijds. 

Bij een trade-off curve horen een afbeelding van het onderdeel en/of proces, een beschrijving van de faalwijze (failure mode), een analyse van de oorzaak, mogelijke tegenmaatregelen, een grafiek waaruit duidelijk wordt onder welke omstandigheden de faalwijze optreedt en een beschrijving van de relaties tussen de belangrijkste parameters (zie illustratie pagina 113). Op basis daarvan creëren ontwerpgroepen een zogenaamde engineering check sheet waarop de belangrijkste punten van het onderzoek van de trade- off curve op compacte en efficiënte manier zijn samengevat. Die samenvatting wordt gebruikt bij ontwerpreviews.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.