Toyoda, Kiichiro (1894-1952)

De zoon van Sakichi Toyoda, de oprichter van de Toyota Group. Onder leiding van Kiichiro betrad Toyota in de jaren dertig van de twintigste eeuw de auto-industrie. Kiichiro Toyoda geloofde dat hij het hele productieproces bevoorraad kon houden als elk proces eenvoudigweg zou reageren op de precieze behoeften van het volgende proces stroomafwaarts in de value stream. Hij noemde dit systeem Just-in-Time, dat een van de twee pijlers van het Toyota Production System werd. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon