Lean onderneming

Zie ook:
No items found.

Een doorlopende afspraak tussen alle bedrijven die samen de value stream voor een productfamilie vormen om waarde correct te specificeren vanuit het standpunt van de eindklant, verspillende acties uit de value stream te elimineren en ervoor te zorgen dat die acties die wel waarde creëren in continuous flow plaatsvinden volgens de pull van de klant. Zodra deze taak is voltooid, moeten de samenwerkende bedrijven de resultaten analyseren en het proces opnieuw starten zo lang de productfamilie blijft bestaan. Een methode om de benodigde analyse uit te voeren wordt beschreven in Womack en Jones 2013. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.