Bruikbare kennis

Zie ook:
No items found.

De waarde die wordt gecreëerd door Lean productontwikkel- processen. Doordat bijna alle imperfecte projecten het resultaat zijn van het feit dat de juiste kennis niet op de juiste plek en op het juiste moment aanwezig is, besteden Lean bedrijven over het algemeen verhoudingsgewijs meer ontwikkeltijd aan het creëren en opdoen van kennis en minder aan het creëren van hardware. 

De opgedane kennis wordt vervolgens vertaald in specifieke toepassingen, zoals ontwerprichtlijnen en trade-off curves, zodat zij opnieuw kan worden gebruikt voor andere projecten. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.