Bordbespreking

Bijeenkomsten van verbeterteams bij projectborden, waarin zij zich op de hoogte stellen van de prestaties van de value stream of de vorderingen van verbeterdoelstellingen en actieplannen voor de value stream. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt in kaart gebracht waar verwachte resultaten niet worden gehaald en wie mogelijke oorzaken gaat onderzoeken en met potentiële tegenmaatregelen zal experimenteren. De bijeenkomsten zijn meestal kort en vinden staand plaats. 

In de gezondheidszorg is een bordbespreking een snelle bijeenkomst van een team over een project, shift of patiënt. Een bordbespreking wordt gehouden om verder door te praten over punten die aan het begin van de werkdag tijdens briefings ter sprake zijn gekomen, om informatie uit te wisselen, om noodplannen te maken, zorgen
te uiten, conflicten aan te pakken en middelen te herverdelen. Voor teams zijn het hulpmiddelen om zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Bordbesprekingen duren doorgaans maximaal dertig minuten. 

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon