Automatische lijnstop

Zie ook:
No items found.

Een middel om een productieproces stil te leggen op het moment dat er een defect of probleem optreedt. 

In het geval van een automatische lijn dienen hier meestal sensoren en schakelaars te zijn geïnstalleerd die de lijn automatisch stilzetten zodra er een afwijking wordt gesignaleerd. Bij een handmatig bediende lijn is er vaak op een vaste positie een stopsysteem geïnstalleerd. Operators hebben dan de mogelijkheid om aan een koord boven hun hoofd te trekken of op een knop te drukken die het proces aan het einde van een werkcyclus stil legt als het geconstateerde probleem niet tijdens de cyclus kan worden opgelost. 

Deze voorbeelden zijn een illustratie van het jidoka-principe, dat voorkomt dat defecten naar de volgende processtap gaan, en dat de productie van een serie gebrekkige items tegengaat. Massaproducenten zullen stops juist zoveel mogelijk proberen te voorkomen om een hoge bezettingsgraad van hun apparatuur te realiseren, zelfs wanneer bekende defecten herhaaldelijk optreden en er aan het einde van het proces herstelwerkzaamheden nodig zijn. 

automatische lijnstop

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.