4M

Zie ook:
No items found.

De variabelen die een productiesysteem beïnvloeden om waarde voor klanten te produceren. De eerste drie zijn middelen, de vierde is de manier waarop de middelen worden gebruikt.

In een Lean systeem staan de vier M’s voor:

  1. Materiaal - geen defecten of tekorten.
  2. Machine – geen storingen, defecten of ongeplande onderbrekingen.
  3. Mens - goede werkroutines, noodzakelijke vaardigheden, punctualiteit en geen onaangekondigd verzuim.
  4. Methode - gestandaardiseerde processen, onderhoud en management.

Lean Lexicon

Uitleg van de belangrijkste Lean begrippen online
Bekijk de gehele lexicon
No items found.
No items found.