Zaan Primair

Werkdrukvermindering middels Lean verbetermanagement

De scholengroep Zaan Primair verzorgt op ruim 30 locaties in Zaanstad onderwijs aan kinderen van 2 tot 12 jaar, in zowel regulier als speciaal onderwijs. Vanwege de toegenomen werkdruk had het bestuur een taskforce in het leven geroepen om hiervoor oplossingen te vinden. Met onze hulp en gebruik van de A3 methodiek zijn we er in geslaagd gedrag en tegenmaatregelen te vinden, en beter begrip te krijgen op oorzaken van werkdruk en hoe hieraan structureel kan worden gewerkt. Dit heeft geleid tot minder werkdruk en meer gevoel dat er gezamenlijk besef is en ook echt oplossingen te vinden zijn voor dit lastige vraagstuk.

Traject adviseur

René Aernoudts

René Aernoudts is directeur/eigenaar van het LMI