Waternet

Wij verzorgen al jaren Lean Belt opleidingen en certificeringen bij Waternet. Met vele procesoptimalisaties op het gebied van veiligheid, doorlooptijd, kwaliteit en efficiency als gevolg.

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorg draagt voor de gehele waterkringloop. Voor Amsterdam en omgeving levert Waternet drinkwater en in het Waterschap Amstel Gooi en Vecht werkt Waternet aan sterke dijken en schoon water.

Het LMI verzorgt voor de Waternet Academy al ruim 5 jaar de Lean Belt opleidingen en het certificeren van honderden medewerkers tot Yellow, Green en Black Belt. Als verplicht onderdeel van de certificering hebben de deelnemers daadwerkelijk een procesverbetering moeten realiseren. Dit heeft geleid tot vele optimalisaties op het gebied van veiligheid, doorlooptijd, kwaliteit en efficiency. Deze optimalisaties zijn onder andere te zien bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, bruggen en sluizen, de Waterleidingduinen bij Heemstede, het hoofdkantoor aan de Amstel, drinkwaterinstallaties, riolering, veilige dijken, verbeteringen op het gebied energiebesparing en klimaatverandering.

Traject adviseur

Frank van Velzen

Frank van Velzen is trainer/adviseur bij het LMI