Tata Steel

Value Stream Mapping en Kaizen verbeterweek

"Wij hebben het LMI gevraagd ons te ondersteunen met een Value Stream Mapping van ons bedrijf, om snel in kaart te brengen waar potentiële verbeteringen door de keten heen te behalen waren. Het LMI was op zeer korte termijn beschikbaar en vaardigde twee Master Black Belts af.

Tijdens de twee voorbereidingsdagen met key stakeholders, werd al duidelijk dat diverse afdelingen hetzelfde beeld hadden van de uitdagingen, maar nog niet van de mogelijke oplossingen. Door middel van Value Stream Mapping en diverse andere Lean Tools ter ondersteuning van het proces, werden in 5 dagen (middels een Kaizen verbeterweek) door het projectteam 7 A3’s opgeleverd en 13 Low Hanging Fruit projecten. Welke tezamen de oplossingen bieden voor de uitdagingen van ons bedrijf. Het uitgevoerde VSM proces is daarmee uitermate succesvol te noemen.

De ondersteuning van het LMI was hierin van eminent belang, omdat het ons in staat stelde in zeer korte tijd volledige focus te hebben en in samenwerking tot inzichten door de keten heen te komen. En vervolgens tot een gezamenlijke visie te komen.

De LMI Master Black Belts zijn kundig, ervaren, integer en flexibel. Het was een genoegen om met hen samen te werken."

Ben Niekerk, Site Manager Tata Steel

Traject adviseur

Frank van Velzen

Frank van Velzen is trainer/adviseur bij het LMI