Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid.

Het RVB is verantwoordelijk voor beheer en instandhouding van vastgoedobjecten in gebruik door de Nederlandse staat. Met 83.000 hectaregrond en bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen is het RVB het grootste vastgoedbedrijf van Nederland. De portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. De medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling. We helpen het RVB bij het werken in waardestromen, het met strategy deployment inzichtelijk maken van de werkprocessen en het opleiden van managers en medewerkers om zo diverse processen te verbeteren.

Traject adviseur

Rob van Gorkom

Rob van Gorkom is trainer/adviseur bij het LMI