Rentex

De directeur-eigenaar van Rentex, een van de grootste wasserijen van Nederland, wilde graag met haar strategisch partner UMCG het wasproces verbeteren gericht op een hogere leverbetrouwbaarheid en kortere doorlooptijden.

Wij hebben hen geholpen met een verbetertraject gezamenlijk met een team van Rentex en UMCG. Door inzet van een Glenday Sieve, een Value Stream Map van de huidige situatie, kregen we goed zicht op de problematiek. En ontwikkelden we ideeën over hoe we het proces gezamenlijk beter konden maken. Met als resultaat een beter wederzijds begrip van het gehele proces, een sterk betere leverbetrouwbaarheid (boven de 99%) en tevreden klanten! Rentex zet de aangereikte methoden en technieken nu in bij elke klant.

Traject adviseur

René Aernoudts

René Aernoudts is directeur/eigenaar van het LMI