Gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas wil een ruimtelijke opgave om 8.000 woningen realiseren combineren met het behoud van het eigen karakter.

Dit vraagt veel van de organisatie die heringericht is om deze uitdaging aan te kunnen gaan. Het Lean Management Instituut werd benaderd om na deze transitie te helpen de beleidsketen te optimaliseren. Met een breed samengestelde projectgroep hebben we ervoor gezorgd dat dit een transparant proces is met concreet geformuleerde bestuursopdrachten gekoppeld aan het collegeprogramma. Integrale afstemming tussen verschillende beleidsvelden is op een praktische wijze geborgd en de doorlooptijd aanzienlijk verkort.

Traject adviseur

Riegholt Hilbrands

Riegholt Hilbrands is trainer/adviseur bij het LMI