Gemeente Rotterdam

Lean hacketon en belt opleidingen

Bij de gemeente Rotterdam werken vele duizenden mensen in een zeer divers werkveld. Als grote stad met alle typische uitdagingen die dat met zich mee brengt staat de divisie Werk & Inkomen voor het helpen van burgers bij het zoeken en vinden van werk, het verzorgen van bijstand, het bijstaan van ondernemers, en aanvullende taken. Al jaren verzorgt het Lean Management Instituut verschillende Lean opleidingen voor medewerkers en teams, met coaching op de praktijkopdrachten. Ook hebben we een Hackaton georganiseerd met een diverse groep van externen, gericht op de meerjaren-strategie van Werk & Inkomen.

Traject adviseur

Richard van Ooijen

Richard van Ooijen is trainer/adviseur bij het LMI