.

Onze trainingen zijn gericht op het overdragen van kennis en ontwikkelen van vaardigheden m.b.t. Lean Management concepten en methoden in alle branches en organisaties. Ervaren trainers maken een voortdurende uitwisseling tussen theorie en praktijk mogelijk, om zo het bewustzijn te verschaffen en effectief kennis over te dragen aan u en uw medewerkers. In korte tijd en met een snelle transfer van het geleerde in de praktijk. Centraal in onze opleiding staat het aan de slag gaan met het eigen proces. De rode draad die u in elk van onze training zult terugvinden is: Leren, Toepassen & Reflecteren.


Naast de trainingen die hier omschreven zijn, organiseren wij ook tal van andere trainingen. We bieden leiderschapsprogramma’s, teamtrainingen, on-the-job workshops en train de trainer programma’s. Alle relevante Lean thema’s worden als training aangeboden, onder andere SMED, 5S werkplekorganisatie, Value Stream Mapping.


Veelal worden deze trainingen binnen organisaties gegeven op de eigen werkplek, om zo het geleerde direct in praktijk te kunnen brengen. Wij bieden specifieke trainingen voor alle gelederingen binnen een organisatie. Zowel operators als CEO’s, maar ook bijvoorbeeld change agents of direct leidinggevenden kunnen met onze trainingen aan de slag.


Om alle aandacht te kunnen geven aan het ontwikkelen van het eigen proces, zijn onze trainingen bedoeld voor uitvoerende bedrijven. Onze trainingen zijn niet bedoeld voor adviesbureaus en serviceproviders.


   Lean Trainingen

Postgraduate opleiding “Lean Postgraduate Program”

Het Lean Postgraduate Program geeft je inzicht in de basisprincipes van Lean zodat je op praktische wijze in je eigen organisatie aan de slag kunt. De opleiding bestaat uit 18 ECTS credits, resulterend in zowel een universitair Postgraduate diploma “Lean Practitioner” van de Universitat Polytècnica de Catalunya (BarcelonaTech) als het Lean Practitioner certificaat van het Lean Management Instituut. Het Lean Postgraduate Program biedt een gebalanceerde combinatie van theorie en praktijk, verdeeld over 90 lesuren, met veel aandacht voor het doen van simulaties en het behandelen van praktijkcases. Deelnemers dienen daarbij zelfstandig verbeteringen te realiseren door middel van een project

Locatie: Zeist     |     Kosten: € 7.995,- excl. BTW     |     Meer informatie Informatie    |     Direct inschrijven Inschrijven


Dag 1 en 2:
Dag 3 en 4:
Dag 5 en 6:
Dag 7 en 8:
Dag 9 en 10:
Examen:

 2014 - Groep 1
27 en 28 maart
24 en 25 april
19 en 20 mei
17 en 18 juni
15 en 16 september
3 november

 2014 - Groep 2
3 en 4 september
1 en 2 oktober
23 en 24 oktober
18 en 19 november
8 en 9 december
5 januari 2015

 - 

- 

Lean Practitioner Course

Het doel van de Lean Practitioner Course is om een goed inzicht te krijgen in Lean verbetermethoden, en tegelijkertijd ervaring op te doen in het toepassen hiervan. Het programma bestaat uit een driedaagse en een tweedaagse bijeenkomst, zodat er in de tussentijd geoefend kan worden met de geleerde methoden en begonnen kan worden met een zelf gekozen project. Na deze dagen is er nog een zesde dag waarbij iedereen zijn vorderingen kan laten zien en de vragen uit de praktijk kan stellen. Uiteraard staan Value Stream Mapping, A3 denken en transformatiemethodieken op het programma, maar ook hoe Lean in verschillende omgevingen kan worden toegepast. Na het afleggen van een examen op theorie en praktijk ontvangt u bij goed resultaat het Certificaat Lean Practitioner.

Locatie: Zeist     |     Kosten: € 3.500,- excl. BTW     |     Meer informatie Informatie     |     Direct inschrijven Inschrijven

2014 - Groep 2
Dag 1 - 12 mei
Dag 2 - 13 mei
Dag 3 - 14 mei
Dag 4 - 11 juni
Dag 5 - 12 juni
Dag 6 - 2 juli

2014 - Groep 3 (VOL)
Dag 1 - 22 september
Dag 2 - 23 september
Dag 3 - 24 september
Dag 4 - 21 oktober
Dag 5 - 22 oktober
Dag 6 - 24 november

 

2014 - Groep 4
Dag 1 - 10 november
Dag 2 - 11 november
Dag 3 - 12 november
Dag 4 - 10 december
Dag 5 - 11 december
Dag 6 - 5 januari 2015

 

Lean Professional Development Program

In 2012 zijn wij gestart met een nieuw opleidingstraject: Het Lean Professional Development Program. In de Lean Practitioner Course ligt de focus op het verbeteren van processen en de eerste kennismaking met Lean Management door het verkrijgen van kennis, het begrijpen, ervaren en toepassen van Lean Management. Het Lean Professional Development Program is bedoeld als vervolg op de Lean Practitioner Course. In het Lean Professional Development Program wordt gekeken naar de Lean ontwikkeling op alle lagen van de organisatie zodat een duidelijke relatie tussen organisatiedoelen, noodzakelijke ondersteuning door het management en procesverbeteringen gerealiseerd wordt. De rol van de Lean Professional in de organisatie staat hierbij centraal. De focus in de cursus is gericht op het ontwikkelen van de Professional om hem of haar hiermee in staat te stellen anderen in de organisatie op te leiden en te begeleiden in Lean veranderingstrajecten. Heeft u niet aan de Lean Practitioner Course deelgenomen en wilt u toch aan Het Lean Professional Development Program deelnemen? Als u aantoonbaar ervaring hebt in het verbeteren van processen met Lean methodes en technieken, dan kan dat. Wij vragen u dan wel om een assessment te doen.

Locatie: Zeist     |     Kosten: € 4.500,- excl. BTW     |     Meer informatie Informatie     |     Direct inschrijven Inschrijven

2014 - Groep 1
Dag 1 - 17 maart
Dag 2 - 18 maart
Dag 3 - 8 april
Dag 4 - 9 april
Dag 5 - 15 mei
Dag 6 - 24 juni

2014 - Groep 2 (VOL)
Dag 1 - 29 september
Dag 2 - 30 september
Dag 3 - 4 november
Dag 4 - 5 november
Dag 5 - 2 december
Dag 6 - 6 januari 2015

-

-

-

Sensei- & Netwerksessies

Sinds februari 2013 organiseert het Lean Management Instituut diverse Sensei- & Netwerksessies. Deze bijeenkomsten hebben als doel te leren van elkaars ervaringen, elkaar te coachen volgens de A3 methode, en zo elkaars verbeteractiviteiten nog effectiever te laten zijn. Elke sessie bevat een gedeelte waarin gezamenlijk naar nieuwe ontwikkelingen op Lean gebied gekeken zal worden. Ook zal tijdens deze netwerksessies ‘spreekuur’ worden gehouden als u bij uw projecten gecoacht wil worden door een van onze adviseurs.

Locatie: Zeist     |     Tijd: 15:00 - 20:00     |     Gratis deelname     |     Direct inschrijvenInschrijven

 2014 - Sessie 1
20 januari

 2014 - Sessie 2
27 februari

 2014 - Sessie 4
24 april

2014 - Sessie 5
22 mei

 2014 - Sessie 6
18 september

2014 - Sessie 7
16 oktober

2014 - Sessie 8
20 november

-        

- -

Certificeringsdagen

Elke deelnemer aan de Lean Practitioner Course en het Lean Professional Development Program heeft de mogelijkheid om zich te laten certificeren door aan te tonen dat hij of zij in staat is om met behulp van Lean principes en methodes, processen te verbeteren. U kunt dit doen op onze certificeringsdagen.

Voor de deelnemers aan de Lean Practitioner Course en het Lean Professional Development Program is certificering standaard onderdeel van de training en inbegrepen bij de prijs. Bent u oud-deelnemer, gecertificeerd en wilt u na drie jaar uw certificaat verlengen, dan kan dit ook tijdens deze certificeringsdagen.

Locatie: Zeist     |     Kosten hercertificering: € 250,- excl. BTW     |     Direct inschrijvenInschrijven

2014
23 mei
20 juni
15 augustus
26 september

2014
24 oktober
21 november
19 december

 

-

-

-