.

Ontwikkeling van concepten en instrumenten op het terrein van Lean Management
Het Lean Management Instituut houdt zich bezig met een breed spectrum aan activiteiten en thema's. Doel is het Lean Managementconcept en de instrumenten verder te ontwikkelen en aan te passen, om ze voor voor alle organisaties en branches toegankelijk en bruikbaar te maken.

 

De oorsprong van Lean Management ligt in de automobielindustrie. Intussen worden de methoden en concepten - al dan niet in aangepaste vorm - ook in andere branches met succes toegepast, om bedrijfsprocessen te optimaliseren en de concurrentiepositie van organisaties te verbeteren. Ook voor onderhoudsorganisaties en ondersteunende processen evenals voor managementprocessen zijn de Lean Managementconcepten inmiddels succesvol. Aansprekende instrumenten op basis van Lean Thinking werden en worden ontwikkeld, om potentiële verbeteringen te identificeren en te incasseren. Daarvan profiteren ook dienstverlenende organisaties en overheidsorganisaties.

 

De kerntaak voor het LMI is om de Lean Management concepten brancheoverstijgend verder te ontwikkelen en duidelijke handleidingen, artikelen en andere instrumenten te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het LMI de centrale aanspreekpartner voor het Nederlandstalige publiek uit brancheverenigingen, opleidingsinstituten, overheidsorganisaties, ziekenhuizen, financiële en zakelijke dienstverleners en ondernemingen uit de industrie.

 

Samenwerking in het internationale Global Lean NetworkLean world
Het Lean Management Instituut is deel van het internationale Global Lean Network en neemt op deze wijze deel aan de uitwisseling van actuele ontwikkelingen, onderzoek en praktijkervaringen in bedrijven en organisaties. De nauwe samenwerking met het Lean Enterprise Institute in de Verenigde Staten, de Lean Enterprise Academy in Engeland en de andere Europese instituten verzekeren een continue stroom aan kennis over Lean Thinking.